Foreningen

Om Alopecia Areata Foreningen

Alopecia Areata Foreningen er en landsdækkende patientforening, der blev stiftet den 23. april 2001 med formålet at hjælpe og støtte foreningens medlemmer, samt samle oplysninger om sygdommen og videregive disse.

Foreningen holder min. 1 arrangement om året med temaet generalforsamling/landsmøde. Her er der mulighed for at få viden om sygdommen, møde andre der har sygdommen, udveksle erfaringer m.m. Desuden bakker foreningen gerne op om lokale mindre arrangementer/sammenkomster, hvis medlemmer byder ind med initiativ til at afholde dette.

Foreningens bestyrelsen består af 4 medlemmer samt 1-2 suppleanter og der afholdes ca. 4-5 bestyrelsesmøder om året. Alle bestyrelsesmedlemmer har nogle ansvarsområder, for at fordele opgaverne. Men vi vil altid gerne have kontakt til foreningsmedlemmer, der kan hjælpe ude i de lokale områder, hvor vi ikke formår at nå ud.

Arbejdet i foreningen er meget givende, det er spændende og det er rigtigt dejligt at hjælpe andre. Det betyder meget, at man selv har været et forløb igennem, så man ved noget om de problemer nye medlemmer kan løbe ind i og hvilke tanker de gør sig.